Nội dung thi đấu HUNAROBO CONTEST 6 - Hệ Lập trình

07/04/2018 16:19:08

HỆ LẬP TRÌNH

I. GAME 1: Golf Robot

Hình thức thi đấu: 
 • - Thi đấu cá nhân và tổng thành tích được tính cho đội tuyển
 • - Các tuyển thủ tự sáng tạo robot đánh Golf điều khiển từ xa và phù hợp với kích thước quy định của Game thi đấu.
 • - Các tuyển thủ tự lập trình cho robot của mình.
 • - Các tuyển thủ được phép mang theo USB để cop phần mềm hoặc máy tính cá nhân để thuận tiện cài đặt robot.
Thời gian: (05) năm phút để hoàn thành Game 1.

Luật và thi đấu: 

 • - Áp dụng luật thi đấu Golf.
 • - Ban tổ chức và trọng tài có quyền kiểm tra bài lập trình của các tuyển thủ và có thể yêu cầu tuyển thủ giải thích bài lập trình khi cần thiết.
 • - Trường hợp di chuyển bóng golf khỏi chỗ khó đánh tính 01 gậy.
 • - Trường hợp chạm tay vào robot khi không có sự cho phép của trọng tài tính 01 gậy

Sa bàn sân golf của game 1 - Hệ Lập trình

Điểm số: 

 • - Số gậy tiêu chuẩn của Game đấu là 10 gậy
 • - Học viên đưa được bóng golf vào lỗ đạt điểm tối đa 50 điểm/10 gậy
 • - Học viên không đưa được bóng golf vào lỗ tính điểm tối thiểu 20 điểm  
II. GAME 2: Super Fast & Furious

Hinh thức thi đấu: 

 • - Thi đấu cá nhân và tổng thành tích được tính cho đội tuyển
 • - Các tuyển thủ tự sáng tạo robot Line Tracer và phù hợp với kích thước quy định của Game thi đấu.
 • - Các tuyển thủ tự lập trình và copy phần mềm lập trình của mình vào USB, hoặc có thể mang theo máy Laptop để thuận tiện cài đặt robot.

Thời gian:  (05) năm phút để hoàn thành Game 2


Hình ảnh sa bàn game 2

Luật và thi đấu: 

 • - 03 Robot thi đấu cho 01 game.
 • - Ban tổ chức và trọng tài có quyền kiểm tra bài lập trình của các tuyển thủ và có thể yêu cầu tuyển thủ giải thích bài lập trình khi cần thiết.
 • - Trường hợp chạm tay vào robot khi không có sự cho phép của trọng tài trừ 05 điểm

Điểm số: 

 • - Số điểm tối đa khi robot về đích là 50 điểm.
 • - Hết thời gian 05 phút thi đấu chính thức, trọng tài cho dừng trận đấu và lấy điểm số tối đa (50 diểm) chia cho tỷ lệ đường đi của robot đã hoàn thiện để tính điểm số thành tích.

III. GAME 3: Arena of Gladiator
Hình thức thi đấu: 

 • - Thi đấu đồng đội đối kháng tính điểm
 • - Các tuyển thủ điều khiển robot tấn công và bảo vệ các cột trụ trên sa bàn. (điểm số đạt được tương ứng với các cột trụ đánh đổ được)
 • - Mỗi đội chuẩn bị 04 Robot điều khiển từ xa (sáng tạo hoặc theo mẫu hướng dẫn) và phù hợp với kích thước quy định của Game thi đấu theo mô hình khi điều khiển bình thường.
 • - Các robot được phép thêm các cánh tay đòn để công phá các cột trụ. Giới hạn tối đa chiều dài của cánh tay đòn là 30cm.
 • - Các tuyển thủ tự lập trình và copy phần mềm lập trình của mình vào USB, hoặc có thể mang theo máy Laptop để thuận tiện cài đặt robot.

Thời gian:  

 • - 02 hiệp đấu – mỗi hiệp (03) ba phút.
 • - Thời gian nghỉ giữa giờ là (01) một phút

Luật và thi đấu: 

 • - Các robot được phép cản phá robot của đối phương.
 • - Các robot chỉ được phép sử dụng cánh tay đòn khi công phá các cột trụ. Tất cả các trường hợp sử dụng cánh tay đòn với mục đích khác đều bị trừ 05 điểm trên tổng điểm khi cộng điểm thành tích đánh đổ các trụ.
 • - Ban tổ chức và trọng tài có quyền kiểm tra bài lập trình của các tuyển thủ và có thể yêu cầu tuyển thủ giải thích bài lập trình khi cần thiết.
 • - Trường hợp chạm tay vào robot khi không có sự cho phép của trọng tài trừ 05 điểm trên tổng điểm khi cộng điểm thành tích đánh đổ các trụ.

Sa bàn game 3

Điểm số: 

 • - Số điểm tương ứng các cột trụ trên sa bàn.
Cột trung tâm : 20 điểm
Cột vệ tinh: 05 điểm
 • - Đội thắng cuộc tính điểm số 50 điểm trên bảng tổng sắp
 • - Đội thua tính điểm số 30 điểm trên bảng tổng sắp.

Tag: hunacontest